8000000000868976
Verksamhetspolicy                                                                                                         
 
Samarbetet med våra kunder ska vara friktionsfritt. Vi ska arbeta för god lönsamhet både för oss själva och för våra kunder. Vi ska leva upp till våra kunders krav avseende leveransprecision.
 
Vårt företag ska kännetecknas av hög kvalitet, djup teknisk kompetens, effektiva och flexibla processer, miljömedvetenhet och dynamiska människor som vill arbeta i en föränderlig värld.

 

Våra kunders krav och önskemål ska säkerställas genom en professionell kommunikation,
effektiv orderhantering, en strukturerad och säker produktion, effektiv slutkontroll och distribution.
 
Våra kunder ska uppleva oss som bäst på marknaden i vår bransch. Vi genomför regelbundna mätningar av kundtillfredsställelse och vidtar nödvändiga åtgärder och förbättringar.
 
Våra kunder, partners och medarbetare är vår viktigaste resurs. Rekrytering, kompetensutveckling, engagemang och motivation står i fokus.
 
Vårt kvalitets- och miljöarbete ska präglas av ständiga förbättringar.
 
Vi ska följa gällande lagar, förordningar, föreskrifter.
 
 
VD Rutger Bornefalk