8000000000868976

Organisation


Organisations-schema
Job group koncernen har dotterbolag i Sverige, Finland, Estland och Storbritanien. Alla med olika specialistkunskaper och erfarenheter för att komplettera varandra. 


Job|group - Ett högteknologiskt industriföretag


Job|group - Organisation