8000000000868976
Ekomans
Ekomans Oy ingår sedan 2015 i Job | group och arbetar aktivt med sotftavskiljning och gasrening.
Vi levererar kompletta stoftfilter samt skrubbrar för gasrening.
Ekomans Oy levererar även kompletta dammhanteringsanläggningar – centraldammsugare – för processindustrin och specialutrustning för blästring.
 
Ekomans Oy arbetar efter samma affärsidé som Job | group.
För mer information om Ekomans Oy gå till www.ekomans.fi

Filter equipment filter equipment industrial fabrics filter equipment filter equipment technical textiles security equipment filter service industrial fabrics