8000000000868976
Shortcuts:

Ekomans Oy ingår sedan 2015 i Job | group och arbetar aktivt med sotftavskiljning och gasrening.
Vi levererar kompletta stoftfilter samt skrubbrar för gasrening.
Ekomans Oy levererar även kompletta dammhanteringsanläggningar – centraldammsugare – för processindustrin och specialutrustning för blästring.
 
Ekomans Oy arbetar efter samma affärsidé som Job | group.
För mer information om Ekomans Oy gå till

www.ekomans.fi


Kontakt

Processfilter - Job|group filterutrustning - Job|group industritextilier - Job|group Processfilter - Job|group Filterutrustning - Job|group högpresterande industritextilier - Job|group Säkerhetsprodukter - Job|group Service - Job|group Filterutrustning - Job|group