8000000000868976
Shortcuts:

Kontroll ja teenused


Preventiivsed hooldustööd
Job|Service viib läbi kogu teie filtreerimissüsteemi kontrolli, funktsioonide ja oleku ülevaatust. Kontrollime ja inspekteerime igat tüüpi filtreid ja filtrisüsteemide osaks olevaid seadmeid, näiteks pöördventiilid, ventilaatorid ja propellerid, puhastussüsteemid, lõõrid, transportöörid jms. Kontrolli tulemuste kohta vormistame alati kirjaliku raporti, mille koos kliendiga läbi töötame.

Filtrimaterjali analüüs
Firmal Job|filtration on oma labor ja töövahendid filtrimaterjalide analüüsimiseks. Tulemused edastatakse üksikasjaliku raportina, mille koostamisel lähtutakse protsessi kirjeldavatest faktidest ja informatsioonist.

Lekkekontroll
Job|Service meeskonda kuuluvad eksperdid, kes leiavad üles väikseimadki lekked, mille avastamine tavapärase visuaalse kontrolli käigus võib raskeks osutuda. Job|Service on suurte kogemustega ning kursis kõigi levinumate probleemide tekkepõhjustega.


Töötame välja teie vajadustele vastava teenindusprogrammi.

Parandus- ja renoveerimistööd


Meie maailm vajab senisest suuremat tähelepanu keskkonnahoiule

Nagu Täienduste/uuenduste peatükist lugeda võite, on meil suured kogemused vanemate filtreerimissüsteemide renoveerimise ja optimeerimise valdkonnas. Pakume suures valikus lahendusi olemasolevate süsteemide energiasäästlikkuse suurendamiseks. Meil on olemas ülevaade paljudest erinevatest variantidest, mida teile meelsasti tutvustame.

Paigaldised


Suur tootevalik

Sure tootevaliku tarnijana kasutame Job|Service uute filtreerimissüsteemide paigaldamiseks alati üksust. Meie teenindusmeeskonnal on  põhjalikud teadmised ja pikaajalised kogemused paigaldiste haldamiseks kohapeal.

Konsultatsioonid


Laiendamine, täiendamine või hindamine tulevikuvajadusi silmas pidades

Kas teil on kavas oma tootmisvõimsust täiendada või laiendada? Kas tootmisvõimsused on liiga väikesed või otsite hoopis uusi rentaableid lahendusi? Meie pakume võimalust protsesside ülevaatamiseks, süsteemide tasakaalustamiseks, optimeerimiseks ja kontrollimiseks.

Palun võtke meiega ühendust.

"A job well done!"
a_job_well_done.jpg
Loggor/MAN_SYST_CERT_ISO9001_ISO14001_COL.jpg