8000000000868976
Shortcuts:

Filtrielemendid


Suurendavad süsteemi tootlikkust – tõestatud
Tegemist on elemendiga, mis tagab suurepärased filtreerimistulemused ja on hea puhastusvõimega. SINBRAN™ filter kujutab endast kombinatsiooni paagutatud poorsest polüetüleenist ja lamineeritud membraanist. Kirjeldatud variant ühendab endas membraanfiltreerimise ja jäiga filtrielemendi tugevaid külgi. Kirjeldatud element tagab suurepärased filtreerimistulemused ning puhastusvõime.

Paagutamise ja membraani kombinatsioon
SINBRAN™ filter kujutab endast kombinatsiooni paagutatud poorsest polüetüleenist ja lamineeritud membraanist. Kirjeldatud variant ühendab endas membraanfiltreerimise ja jäiga filtrielemendi tugevaid külgi.

Pindmise filtreerimise põhimõte
Filtreerimise käigus eraldatakse tolm membraani pinnal täielikult ning see ei tungi läbi paagutatud korpuse, hoides sel moel ära filtriümbrise ummistamise võimaluse. Puhastamiseks kasutatakse tugevaid suruõhuimpulsse.

Eelised
  • Suured filtreerimispinnad ka ruumikitsikuse tingimustes
  • Suur mehhaaniline koormus
  • Pikk kasutusaeg ja madalad emissioonikogused
  • Minimaalne survekadu
  • Suurepärane eraldusvõime
  • Võimalik pesta


filtrielemendid