8000000000868976
Shortcuts:

Modifikationer av filtersystem


Höga emissioner och hög energiförbrukning?
I många fall är det möjligt att förbättra tillgänglighet och filtrerkapacitet på din befintliga anläggning genom att förbättra flödesdynamik och flödets geometri, eller genom att endast justera och kalibrera din befintliga utrustning.

Många äldre anläggningar är utrustade med omoderna rensningssystem och som många gånger förbrukar onödigt mycket tryckluft och energi. Att ändra från ett omodernt rensningssytem till ett system som rensas efter tryckfallet kan ge stora besparingar.

Om du behöver öka kapaciteten på din filteranläggning utan att behöva göra en större investering, rekommenderar vi er att se över befintligt rensningssystem. Om ert filter idag rensas off-line bör möjligheten att modifiera detta till ett on-line rensat filter ses över, för att maximera kapaciteten.

För vissa anläggningar kan dessa åtgärder räcka långt, men i andra fall behöver större åtgärder utföras för att nå önskat resultat.

Behåll utsidan, renovera insidan

Med vår erfarenhet av hundratals modifikationer och uppgraderingar av befintliga filteranläggningar har vi visat att vi behärskar detta.

Vi modifierar och uppgraderar olika typer av filter till högpresterande tryckluftrensade filter med utmärkta resultat.  Inget filter är för litet och inget är heller för stort för oss. Vi har ett stort antal referenser som vi gärna delar med oss av.

Har du problem med höga tryckfall eller brist på kapacitet, kontakta oss så utvärderar vi vilka alternativ som finns för just er. Vi hjälper er även med att optimera drifttider och effektivitet på era filtermedia.

Vill ni ha mer information?
Kontakta oss så förklarar vi gärna fördelarna med våra produkter och lösningar.


Job|filtration
A job well done


modifikationer av filtersystem