8000000000868976
Shortcuts:
Filterduk av bästa kvalitet


Filterduk av bästa kvalitet


Produkter med bevisat resultat för optimerad funktion
Våra filtreringsprodukter ger optimal prestanda för kemikalie-, metall-, mineral- och läkemedelsindustrin i from av mycket hög filtreringsgrad och förbättrade flödesegenskaper. Vi är vävexperter på högpresterande filtermedia och vilka råmaterial och garner som skall användas för att få bästa funktionen på varje filterduk.
 
Kraftiga konstruktioner eller tekniskt avancerade konstruktioner?
Vi tillverkar alla typer av filterpressdukar – allt från tunga kraftiga dukar till mycket tekniskt avancerade konstruktioner med flera funktioner.
Om ni letar efter en duk som kan klara stort mekaniskt nötande, som exempelvis i en gruvprocess, eller en duk med mycket hög avskiljningsgrad, som exempelvis filtrering av pigment – har vi som tillverkare rätt typ av duk. Vi kan även kombinera ett flertal egenskaper i våra filterdukar och filtermedia. Det gör våra produkter unika!
 
Hur väljer man rätt media?
Oavsett vilken typ av filterpress och process ni har – det är alltid möjligt att välja rätt typ av filterduk.
Job|filtration utvärderar procesen och de specifika krav som finns för att bestämma vilken typ av filtermedia som är optimal att använda. Detta inkluderar både bästa tekniska lösning men även mest ekonomiska inköp.
 
Vill ni veta mer?
För mer information om fördelarna med våra filterdukar kontakta oss gärna så vi kan hjälpa er att utvärdera vad som är bästa val för ert system.
Det finns även mer information om vår kompetens under sidan för filtreringslösningar – separation solutions.  
 
Job|filtration
A job well done