8000000000868976
Shortcuts:

En filterpress eller en funktion


En filterpress vars hydraulsystem, kammarplattor och pumpar fungerar tillfredsställande, kan byggas om för att öka kapacitet och funktion med exempelvis moderna membranplattor. 
Vi utarbetar gärna förslag.

Standardsortiment och speciallösningar
Ett brett standardsortiment ger rätt pris, snabba leveranser och innebär en utmärkt plattform för specialanpassning av både filtermedia och filterpress.

Egen tillverkning och starka partners

Rätt tillbehör har stor betydelse för anläggningens funktion, driftsäkerhet och livslängd. För att kunna anpassa detaljutförande efter dina processer är egen produktion avgörande.