8000000000868976
Shortcuts:

Små testfilterpressar


Vi har möjligheten att utföra tester antingen plats hos våra kunder eller i våra egna labb. Vi har tillgång till både fasta och mobila testenheter som vi använder för att utreda bästa processegenskaper och den slutgiltiga torrhalten på kakorna. Storskaliga mobila testenheter finns att hyra eller köpa för tillfälliga tester.
  • Små testfilterpressar
  • Helt fristående filterpressar med tankar och pumpar
  • Membranplattor med tryck upp till 30 bar