8000000000868976
Shortcuts:

Inspektioner och service


Förebyggande underhåll
Job│Service utför inspektioner, funktionskontroller och statuskontroller av hela filtersystem. Vi inspekterar alla typer av filter och utrustning tillhörande filtret och filtersystemet så som cellmatare, fläktar, rensningssystem, kanaler, transportörer mm. Inspektionerna resulterar alltid i skrivna rapporter, vilka gås igenom med kund.
 
Filtermediaanalyser
Job│filtration har eget laboratorium och utrustning för att göra analyser av filtermedia. Resultat levereras i detaljerade rapporter och baseras på mätdata samt fakta och information om aktuell process.
 
Läckagesökningar
Job│Service har expertis för att utföra läckagesökningar i syfte att lokalisera även de minsta läckage, som är svåra att hitta vid en normal visuell inspektion, och har stort kunnande i att spåra och åtgärda orsaker för funktionsstörningar.
 
Vi erbjuder serviceprogram efter era behov.

Reparation och renovering


Vår värld behöver bättre miljömässiga åtaganden

 
Som ni kan läsa mer under Modifikationer, så har vi omfattande erfarenhet av att renovera och optimera befintliga filtersystem. Vi erbjuder ett brett spektrum av lösningar för att sänka energibehov i befintliga system. Vi har alla möjliga olika referenser som vi gärna delar med oss av.

Installationer


Som den komplettea leverantör vi är använder vi alltid Job|service för installationer av nya filtersystem. Vårt service och montageteam har stor kunskap och lång erfarenhet av att hantera installationer på plats. Genom att använda vår egen personal vid montage så säkerställer vi kvaliteten under hela leveransen.

Konsultationer


Expandera, utveckla eller utreda för framtiden

Planerar ni att utveckla eller utvidga er produktion? Har ni kapacitetsproblem på ert filter, eller leter ni efter kostandseffektiva och besparande åtgärder? Vi erbjuder utredningar av processer, kanalbalanceringar, systemoptimering och kontroller. 

Kontakta oss för mer information. Vi har referenser på konsultationer utförda på ett stort antal av Sveriges största industrier.

"A job well done!"
Specialister på filtrering - Job|filtration
ISO 9001 och ISO 14001