8000000000868976
Shortcuts:

Sinbran – Filterelement


Bevisad förmåga att optimera systemfunktion
De här elementen erbjuder en väldigt hög filtreringsgrad och rensbarhet. SINBRANfilter är en kombination av sintrad, porös polyeten och ett laminerat membran. Dessa element har en väldigt hög filtreringseffektivitet och rensbarhet.

Ytfiltreringens principer
Stoftet separeras fullständigt av membranytan och tränger inte in i den sintrade filterkroppen. Rensning utförs av en kraftfull puls av tryckluft.

Fördelar
• Stor filterarea i liten volym
• Tål hög belastning
• Lång livslängd och låga emissioner
• Låga tryckfall
• Hög avskiljningsgrad
• Tvättbara


BIA-test Sinbran

BIA-test Sinbran antistatic

Vill du veta mer?
Vänligen kontakta oss för ytterligare information, så utvärderar vi det bästa alternativet för din process.


Filterelement