8000000000868976
Shortcuts:
Tekniska textilier för våtfiltrering Kalandrering - Industritextil Job Avvattning - Job|filtration Våtfiltrering - Job|filtration


Specialister på våtfiltrering


Egen produktion sedan 1963
 
Erfarenheter av många olika processer

Vi har arbetat med våtfiltrering sedan 1963 och fortsätter att göra så. Vårt mål är att ge er bästa möjliga prestanda i ert system – oavsett om det är en filterpress, ett bandfilter eller någon annan typ av utrustning.  

Alla processer är unika!
För att kunna ge er optimerade resultat, oavsett om det är ökad torrhalt på kakan eller en högre avsikljningsgrad, är det själva processen och era önskemål som är vårt fokus. Detta är styrkan hos Job|filtration.

En korrekt filterduk ger förbättrad tillgänglighet och minskar produktionskostnaderna!
Det är filtermediet – med dess egenskaper och prestanda – som avgör hur väl ett filtersystem fungerar. En filterduk som inte håller måttet kan orsaka stora och kostsamma produktionsbortfall. Det gäller speciellt moderna fullt automatiska våtfiltrering och avvattningssystem som är intergrerade i produktionsprocessen.
Att välja det rätta filtermediet är en komplicerad process som kräver expertis inom textilteknologi, mekanik och kemiteknik, allt i kombination med många års praktisk erfarenhet av processindustri. En modern och flexibel maskinpark är även det ett måste för att utveckla och producera ett filtermedium med optimala egenskaper.
 
Ni är välkomna att ge oss er krav och önskemål så vi kan uppfylla dessa.

Job|filtration– din partner för avskiljning!

"A job well done!"
Specialister på filtrering - Job|filtration
ISO 9001 och ISO 14001

Job | movie