8000000000868976
Finsa

Finsa Filtros Industritales S.L ingår sedan 2014 i Job | group och är en internationell aktör inom filtrering – då specifikt gentemot våtfiltrering. Finsa levererar world-wide och har en stor produktionskapacitet på vävda filtermedia. Finsa är beläget i Terrasa (Barcelona).

Finsa har unika erfarenheter inom våtfiltrering och har, precis som Industritextil Job AB, en gedigen historia vad gäller textil produktion och utveckling.
 
Finsa arbetar efter samma affärsidé som de andra medlemmarna i  Job | group.
För mer information om Finsa gå till www.finsaspain.com

Filter equipment filter equipment industrial fabrics filter equipment filter equipment technical textiles security equipment filter service industrial fabrics