8000000000868976
Shortcuts:

Affärsidé


Vi skall i nära samarbete med våra kunder och strategiskt utvalda partners utnyttja all vår erfarenhet och tekniska kompetens för att utveckla, tillverka och sälja högpresterande:
 
  • Filtersystem, Filtermedia och Service
  • Säkerhetsprodukter och lösningar
  • Tekniska textilier
 
alla med höga funktionsvärden för våra kunder.
 
Företagets kunder är process- och tillverkningsindustri samt användare av produkter baserade på högpresterande textila material.
 
 
Kvalitetspolicy                                                                                                                   
 
Vår verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet, djup teknisk kompetens, effektiva och flexibla processer,
medvetenhet och dynamiska människor som vill arbeta i en föränderlig värld.
 
Samarbetet med våra kunder ska vara friktionsfritt. Vi ska arbeta för god lönsamhet både för oss själva och för våra kunder. Vi ska leva upp till våra kunders krav och förväntningar avseende t.ex. leveransprecision.
 
Våra kunders krav och önskemål ska säkerställas genom en professionell kommunikation,
effektiv orderhantering, en strukturerad och säker produktion, effektiv slutkontroll och distribution.
 
Våra kunder ska uppleva oss som bäst på marknaden i vår bransch. Vi genomför regelbundna mätningar av kundtillfredsställelse och vidtar nödvändiga åtgärder och förbättringar.
 
Våra kunder, partners och medarbetare är vår viktigaste resurs. Rekrytering, kompetensutveckling, engagemang och motivation står i fokus.
 
Vårt kvalitetsarbete ska präglas av ständiga förbättringar.
 
Vi ska följa gällande lagar, förordningar och föreskrifter.
 
 
Miljöpolicy
 
Vårt miljöarbete ska präglas av ständiga förbättringar.
 
Vi skall aktivt arbeta för att skydda och förebygga påverkan på yttre och inre miljö.
 
Vi ska följa gällande lagar, förordningar och föreskrifter.
 
 
 
VD Rutger Bornefalk