8000000000868976
Shortcuts:

kes me oleme

Meie peamised väärtused
Oluline on see, et Job group’i töötajad jagavad Job´i visiooni, ambitsiooni ja väärtuste üldist määratlust olenemata sellest, millega nad tegelevad või kus nad viibivad.

Ambitsioon ja visioon
Me soovime olla etalonrühmaks professionaalsete lahenduste loomisel meie turul, kujundades planeedi jaoks jätkusuutliku tuleviku.

Meie väljakutseks on pakkuda oma klientidele majanduslikult kõige efektiivsemaid lahendusi, mis ühendavad endas edukalt majandusliku arengu, ühiskondliku edenemise ja austuse keskkonna vastu.

Selle väljakutse rahuldamiseks peame arendama usaldusväärseid lahendusi innovatsiooni ja meisterlikkuse abil.

Oma piire nihutades loome me jätkusuutliku konkurentsivõimelise eelise, mis võimaldab meil rajada juhtpositsiooni.

Kasumliku kasvu abil loome me väärtust oma omanikele ja võimalusi oma kolleegidele ja äripartneritele.

Koos kujundame me tulevikku!


Meeskonnavaim
Job´i tegevus põhineb kõrgfunktsionaalse väärtusega toodete pakkumisel oma klientidele. See nõuab meilt kollektiivset distsipliini ja edukaid jõupingutusi. Selleks, et saaksime saadaolevast pädevusest täit kasu, on vajalik ka võrgustik. See meeskonnavaim, mida toetab soov arendada iga töötajat, laieneb meie koostööle meie partnerite ja klientidega.

Kes me oleme
Oleme Job Group, kõrgtehnoloogiline tööstusettevõte, mis on põhitegija filtri- ja turvatoodete ja kõrgtehnoloogiliste tekstiilide valdkonnas.

Me varustame töötlevat tööstust ning teisi kõrgtehnoloogiliste tekstiilide kasutajaid.

Oleme edukas pereettevõte, mis on keskendunud juhtkohas püsimisele meie põhitegevuses, pakkudes klientidele rahulolu tõhusate projektiteostuste ja innovatsiooniliste arenduste abil.

Me püüdleme kindlalt kasumliku kasvu strateegia poole. Meie omanikud, partnerid ja kliendid toetavad täielikult meie ettevõtte arengut.

Me pakume oma klientidele professionaalseid eesrindliku tehnoloogiaga lahendusi. Meil on ainulaadne võimekus integreeritud lahenduste ja täiustatud tehnoloogiate alal.

Tänu meie ettevõtte ideele ja toodetele oleme oma klientide jaoks esirinnas keskkonnakaitse ja jätkusuutliku arengu valdkonnas. Me päästame elusid!

Me teame, kuidas tegutseda meeskonnana keerukate kõrge lisandväärtusega projektide teostamisel. Tuginedes oma tuntud pädevusele, on meil tõeline “teeme seda koos” suhtumine.

“Job’is” töötavad inimesed on kirjutanud meie edulugusid varem ja kirjutavad neid edaspidi. Igal üksikisikul on otsustav roll meie ühise tee kujundamisel.

Hoolitsus inimeste eest, ande arendamine ning üksikisiku tunnustamine ja meie töötajate kollektiivne panus asuvad meie prioriteetide keskmes.

Meie ühised väärtused
Me jagame oma põhiväärtusi: usaldus, meeskonnavaim, kvaliteet ja tegevuse mõte. Need väärtused on valinud NÕUKOGU liikmed, kuna nad vastavad viisile, millega Job Group on oma põhireeglid määratlenud. Need põhireeglid kaitsevad meid tulevikus probleemide eest, millega oleme minevikus kokku puutunud.

Kvaliteet ja tegevus
Job Group tegeleb oma klientidele toodete ja teenuste pakkumisega, mis vastavad nende ootustele hinna, kvaliteedi ja tarnegraafikute osas. Selleks, et täita oma kohustusi klientide ees, on tegevuse mõte meie kõigi jaoks esmatähtis.

Tegevus on rajatud strateegilisele mõtlemisele, mis on määratud grupi juhatuse tasandil ning nõukogu liikmete poolt, mida rõhutab meie igapäevaelu tegevustesse ja kõikidesse projektidesse integreeritud kliendikeskne orientatsioon. Tegevus hõlmab kiireloomulisuse kohandamist meie tegevustesse; teostuskiirus, mis eristab meid konkurentidest; ning aruandlusvõime, mis tagab meie ettevõtte eesmärkide saavutamise. Tegevuse juhtimiseks on oluline eestvedamisvaim.


Meeskonnavaim

Usaldus
Meeskonnavaim
Kvaliteet ja tegevus

Meie põhiväärtused

Usaldus
Job Group on koos oma paljude tooterühmade, juhtimisstruktuuride, üksuste, tootmispaikade ja riikidega määratluse järgi kompleksettevõte. Vastastikune usaldus kolleegide ja nende juhtide vahel on meie tegevuse õigeks ja projektide efektiivseks juhtimiseks.

Meie usaldus rajaneb:
Igale otsusetegijale on tema enda tasandil antud selge vastutusala. Delegeerimisvolitus on olemas. Iga töötaja usk oma isiklikku rolli grupi heaolusse ja arengusse. Töökeskkonna avatus tagab läbipaistvuse, mis on riskijuhtimises ülioluline.


ambitsioonikus

Saame Job’i valmis – tunneme rõõmu!