8000000000868976
Shortcuts:

Keemiatööstus


Meie koostöö keemiatööstusega on tähtsaks platvormiks olemasolevate ja uute toodete arendamisel.

Selles sektoris kasutatakse veetustamis- ja tolmueraldussüsteemides erinevat liiki filterseadmeid.

Kliendid on väga nõudlikud nende protsesside mõistmisel ja õigete materjalide valimisel. See on koht, kus meie tekstiilide toormaterjalide- ja nende omadustealane pädevus rolli mängib.

Selle sektori klientideks on klooritootjad, polümeeride tootjad, kemikaalide tootjad jne.


_195x/branscher/kemiskindustri2.jpg