8000000000868976
Shortcuts:

Töötlemine


Reovee töötlemisjaamades on tähtis saavutada veetustatava sette kõrge kuivaine sisaldus. Kõrge kuivaine sisalduse saavutamiseks peame me mitte ainult optimeerima filtri kangaid enne filtri pressi, kuivendusrihma jne, vaid peame uurima kogu protsessi alates keemilisest / bioloogilisest töötlemisest kuni kõrvaldamiseni. Meil on kogemusi aitamiseks – tere tulemast!


_195x/branscher/reningsverk.jpg