8000000000868976
Shortcuts:
Industritextil Job in Kinna, Sweden


Om Job | group


Vår affärsidé
Vår affärsidé är att i samarbete med våra kunder och strategiskt utvalda partners utnyttja all vår erfarenhet och tekniska kompetens för att utveckla, tillverka och sälja högpresterande industritextilier, filterutrustning, service och säkerhetsprodukter - alla med höga funktionsvärden för er, våra kunder.

Företagets kunder är process- och tillverkningsindustri samt användare av produkter baserade på högpresterande textila material.

Vår vision
Att skapa förutsättningar för tillgänglighet, trivsel och god ekonomi hos våra intressenter, framförallt kunder och medarbetare.