8000000000868976
Shortcuts:

Vårt kvalitetsarbete


Vi arbetar med ständiga förbättringar som navet i vårt arbete för att nå vårt mål som marknadsledande inom kvalitet och miljö inom vår bransch.   Vi är certifierade enligt ISO 9001:2008 samt ISO 14001:2004. Det säkerställer såväl vår kvalitet som vår miljöpåverkan.

certifikat/Industri-Textil-Job-AB_2017-2018.png certifikat/certoy2016.jpg certifikat/isocert2016.png certifikat/Cerifikat-ITJ-AB-180412-1.jpg certifikat/Industri-Textil-Job-AB-1.jpg certifikat/Vad-ar-Blockchain.jpg


Kavlitetsarbete - Industritextil job