8000000000868976
Shortcuts:
Efterbehandling - Kalandrering


Kalandrering och termofixering


Termofixering och kalandrering av material är nödvändigt för flertalet material som vi själva producerar. Vår moderna anläggning har möjlighet att behandla material upp till 210ºC, 250 cm bredd och med 40 tons tryck. Medarbetarna som genomför dessa moment har gedigen erfarenhet av de produkter som tas fram och medverkar aktivt i produktutvecklingen av nya produkter. Det är de som har expertkunskaperna gällande produktionsmaskinernas påverkan på olika material.