8000000000868976
Shortcuts:
Laserskär för millimeterprecision


Laserskär och Knivskär


Vår tillskärningsavdelning är mycket flexibel då vi har både laserskär och knivskär. Det gör att vi kan anpassa skärmetod efter både material och produkt. Vår laserskärmaskin skär ut mönster med millimeterprecision och vi anlitas ofta av andra tillverkare av textila produkter för tillskärning.