8000000000868976
Shortcuts:

Filtrering vid besvärliga förutsättningar


Filtrering vid höga tempraturer och starkt korrosiva ämnen
Processerna och materialen i den kemiska industrin ställer speciella krav på utrusningen. Till exempel kan partiklarna vara mycket små, ner till några hundra nanometer och ha besvärliga fysikaliska egenskaper såsom att vara hygroskopiska eller agglomererande.

Det är också vanligt med höga temperaturer och att det finns starkt korrosiva ämnen som ställer speciella krav på materialval.

På Industritextil Job har vi god processförståelse och lång erfarenhet av filteranläggningar samt materialval. Här kommer våra kunskaper om textila råmaterial och dess egenskaper till sin rätt.

 Job gruppen har genom åren levererat filter och filteranläggningar till många kemiska industrier i Skandinavien. Våra filter används inom såväl torra som våta applikationer, ofta är det de avskiljda partiklarna som är produkten vilket innebär att en hög avskiljningsgrad ger bättre lönsamhet.Filtrering vid starkt korrosiva ämnen