8000000000868976
Shortcuts:
group/start13.jpg


Textilfilter, industrifilter, processfilter


Industritextilier, textilfilter, Industrifilter och processfilter
Vi utvecklar, tillverkar och säljer textilfilter, industrifilterprocessfilter och mycket annat till industrin.

Direktkontakt
Alltsedan starten 1963, har vi sett det som självklart att ha direkt kontakt med de företag och branscher som använder våra produkter. Det är nämligen det enda säkra sättet att upptäcka behov, påverka utvecklingen och introducera ny teknik.

Kunskap på köpet
När du samarbetar med oss får du tillgång till all den kunskap, erfarenhet och rutin vi samlat på oss under 50 år. 

Effektivitet och lönsamhet
Vi hjälper dig att utveckla din process och spara resurser genom att erbjuda optimala lösningar och produkter anpassade efter just dina behov. Tillsammans hittar vi rätt lösning ur såväl miljö-, produktivitets- som lönsamhetsperspektiv.