8000000000868976
Shortcuts:

Verkstadsindustri


Under många år har Industritextil Job och Job|group haft skandinavisk verkstadsindustri som kunder och samarbetspartner. Vi har därigenom skapat en mycket stor kunskapsbank när det gäller olika filterappliceringar t.ex. slangfilter för rökgas-stoftavskiljning, filterpressar för våtfiltrering, avvattning, vattenrening och även filterkassetter till komfortventilation.

Industritextil Job som leverantör och samarbetspartner borgar för en god filterfunktion. Vår kund slipper i de flesta fall engagera sig för och omkring filteranläggningarna då vi har tagit över den här biten.

Vårt engagemang är inte endast att vara en leverantör av filtermaterial! Det är att vara bollplank och samarbetspartner från projekteringsstadiet fram till att filteranläggningen är färdig att tas i bruk. 
Industritextil Job och Job|group har mångårig erfarenhet av tillverkning av filtermaterial, anläggningar, funktionsoptimering, problemlösningar och förebyggande underhåll.


verkstadsindustri