8000000000868976
Shortcuts:

Filtrering av processdamm


Allt sedan starten 1963 har Industritextil Job haft skandinaviska Mineral & Cementindustrin som kunder. Ett samarbete som bygger på ett förtroende där båda parter delger varandra tekniska landvinningar inom den speciella gren där man har sin verksamhet. Det kan t.ex. vara förändrade processer vid förädling av mineraler och framställning av cement eller nya förbättrade material och filterfunktioner.

Vi levererar utrustningar som i stor utsträckning används för filtrering av processdamm vid bl.a. kalk-, cement- och talkproduktion. Typiska tillämpningsområden är olika torknings-, malnings och klassificeringsprocesser samt vid transport av finfördelade ämnen i industriläggningar.

Våra experters utmärkta processkunskap hjälper till när du planerar och mäter utrustningarna i enlighet med varje användningssyfte, så att inbesparingar uppstår både vid användning och underhåll.filtrering av processdamm