8000000000868976
Shortcuts:

Papper & cellulosa


Under mer än 40 års tid har Industritextil Job varit leverantör av filtermedia för massa- och pappersindustrin. Utvecklingen fortgår och nya kvaliteter tas fram ständigt för att förbättra livslängd/kapacitet och funktion. Våra produkter finns med genom hela processen från råvattenintag, genom kemikalieåtervinning, fiberblekning till torken. 

Idag har vi ett komplett sortiment för:

- skivfilter
- trumfilter
- bandfilter
- trycktankfilter
- slang, påsfilter
- sprut/stänkskydd/flänsförband
- packningar och tätningar
- och hela anläggningar


Filtermedia för massa- och pappersindustrin