8000000000868976
Shortcuts:

Polis & försvar


Genom unik kompetens och högteknologisk produktion har vi etablerat oss som en av skandinaviens största leverantörer av ballistiska personskydd.

Industritextil Job AB har sedan 1997 levererat kroppsskydd till rikspolisstyrelsen i Sverige. Vi levererar även stora kvantiteter ballistiska skyddsmaterial till de skandinaviska försvarsmakterna.

Job|safety är ett affärsområde inom Industritextil Job som utvecklar, tillverkar och säljer färdiga säkerhetsprodukter till den skandinaviska marknaden och råmaterial till andra tillverkare. Job|safety arbetar med skydd mot projektiler, splitter, trubbigt våld, stick- och skärvapen.

Vad behöver ni skydda?Ballistiska personskydd - Job|safety