8000000000868976
Shortcuts:

Stål- & smältverk


Allt sedan starten 1963 har skandinavisk stål- och smältverksindustri varit en av Job Gruppens viktigaste och största branscher. Vi har genom att lära oss och förstå processer, ett unikt samarbete som bygger på teknisk kompetens och dialog. Funktion genomsyrar alla kontakter. Vårt engagemang slutar inte med leverans av filtermedia.

Våra filter används i processer hos de flesta stålfabriker. Den effektivt filtrerade rena och varma luften kan ledas tillbaka till produktionsutrymmena vilket ger stora energikostnadsbesparingar och filterinvesteringen återbetalar sig därför snabbt.

SSAB:s anläggning i Oxelösund har vi genomfört en komplett kartläggning av samtliga filteranläggningar från källa till skorsten. Detta innefattar processbeskrivningar, rökgasanalyser, löpande konditionstester av filtermaterialet, flödes- och emissionsmätningar, upprättande av beskrivningar för löpande underhåll med mera.


SSAB