8000000000868976
Shortcuts:

Ytbehandling


Svensk ytbehandlingsindustri är mycket modern och satsar stort för framtiden. Branschen hanterar internationella företag och dyrbara varumärken. 

Industritextil Job förser idag den här växande marknaden med bland annat anodpåsar, filterpresslösningar, luftfördelningsslangar och hela anläggningar.

Det är vår vision att vara en god partner och ett självklart val av leverantör för filtersystem._195x/Bilder som behover godkannande/imagesCAFSJOWP.jpg