8000000000868976
Shortcuts:

Träindustri


Inom träbearbetningsindustrin förekommer främst stoftfilter (ofta skakrensade) för att avskilja stora mängder spån. För detta ändamål har vi speciellt framtagna kvaliteter som produceras i Kinna. Väv, nålfilt eller non-woven finns alla med i vårt sortiment. Med dessa filter har vi många exempel på störningsfri drift och god funktion.


skakrensade stoftfilter inom träindustrin