8000000000868976
Shortcuts:

Reningsverk


Inom avloppsreningsverken är det viktigt att få en hög torrhalt på det slam som avvattnas. En hög torrhalt når vi genom optimering och inte bara av filterdukar för filterpressen, silbandet etc. utan genom att se på hela processen från kemisk/biologisk behandling till deponi. Vi har erfarenheterna för att hjälpa till!


reningsverk