8000000000868976

Get the job done
- have fun!

Vår affärsidé - Rutger Bornefalk - Job|group
Rutger Bornefalk, CEO

Hjältar sökes till Supply Chain Team i Kinna!


Fredrik Jahn/Mass bild 2.jpg

Job group, marknadsledare inom cleantech, går samman med TP-Filter.
 
Samgåendet är en del av tillväxtstrategin för Job group, där Industri-Textil Job AB,
Finsa Filtros Industritales S.L, Ekomans Oy och Processfilter AB ingår.
 
Job group har en enastående produktportfölj inom bl a filtrering. TP-Filter har visat prov på stor innovationsförmåga och sortimentet är uppbyggt kring flertalet egna patent.
Synergieffekterna blir betydande avseende kompletterande produktionsanläggningar och marknader och kommer att innebära behov av personalförstärkningar för samtliga bolag i gruppen.
 
TP-Filter har speciell kompetens och unika produkter för bl a papper och cellulosa industrin. Personalstyrkan omfattar specialister och experter inom området.
I och med förvärvet kommer TP-Filters ägare Johan Rasmussen tillsammans med resten av teamet att ansluta sig till Job group.
 
"Jag är mycket glad över den här möjligheten. Genom Job groups marknadsledande ställning har vi en stor möjlighet att snabbt öka vår tillväxt ", säger Johan Rasmussen, VD på TP-Filter AB.
 
"Job group och TP-Filter går väldigt väl ihop vad gäller produktsortiment och geografi. Bolagen har samma syn på vikten av att tillföra kunden värde genom rätt funktion", säger Rutger Bornefalk, ägare och koncernchef, Job group.
 
Han fortsätter: "Det här är ett naturligt steg för att stärka vår position som frontrunner inom branschen, cleantech och hi-tech textiles. Förvärvet stärker vårt erbjudande till  kunder i både Job group, TP-Filter och i Job Alliance.”
 
Kinna den 5 Februari 2017
 
Johan Rasmussen
Ägare och VD
TP-Filter AB
 
Rutger Bornefalk
Ägare och koncernchef
Job Group AB


Processfilter - Job|group filterutrustning - Job|group industritextilier - Job|group Processfilter - Job|group Filterutrustning - Job|group högpresterande industritextilier - Job|group Säkerhetsprodukter - Job|group Service - Job|group Filterutrustning - Job|group


Vår affärsidé...


...är att i samarbete med våra kunder och strategiskt utvalda partners utnyttja all vår erfarenhet och tekniska kompetens för att utveckla, tillverka och sälja högpresterande industritextilier, filterutrustning, service och säkerhetsprodukter - alla med höga funktionsvärden för er, våra kunder.