8000000000868976
Processfilter
Processfilter AB ingår sedan 2014 I Job | group och arbetar aktivt med stoftavskiljning och rökgasrening. Vi levererar kompletta anläggningar och reservdelar
Processfilter AB är även ledande på service och vi har ett stort antal servicetekniker som hjälper Svensk processindustri med kontinuerligt underhåll, serviceinspektioner, kalibreringar och olika typer av mätningar – som gasflöde, emission och buller. 
 
Processfilter AB arbetar efter samma affärsidé som Job | group.
För mer information om Processfilter AB gå till www.processfilter.se

Filter equipment filter equipment industrial fabrics filter equipment filter equipment technical textiles security equipment filter service industrial fabrics