8000000000868976
Shortcuts:

Processfilter AB ingår sedan 2014 I Job | group och arbetar aktivt med stoftavskiljning och rökgasrening. Vi levererar kompletta anläggningar och reservdelar
Processfilter AB är även ledande på service och vi har ett stort antal servicetekniker som hjälper Svensk processindustri med kontinuerligt underhåll, serviceinspektioner, kalibreringar och olika typer av mätningar – som gasflöde, emission och buller. 
 
Processfilter AB arbetar efter samma affärsidé som Job | group.
För mer information om Processfilter AB gå till

www.processfilter.se


Kontakt
*

Processfilter - Job|group filterutrustning - Job|group industritextilier - Job|group Processfilter - Job|group Filterutrustning - Job|group högpresterande industritextilier - Job|group Säkerhetsprodukter - Job|group Service - Job|group Filterutrustning - Job|group