8000000000868976
Shortcuts:
Laboratorium & skjutbana
I samarbete med världens främsta experter, institut och företag finner vi nya användningsområden, där textila lösningar bevisar sin styrka. Eget laboratorium och skjutbana är en förutsättning för effektiv produktutveckling.


_195x/Safety/safety_3_02.jpg

Rätt råmaterial och rätt fiber!
Att välja rätt råmaterial är en avgörande framgångsfaktor i högteknologisk textil-produktion. Nära samarbete med världens råvaru-tillverkare skapar optimala förutsättningar – för dig.


_195x/Safety/safety_3_03.jpg

Job|safety - tillverkare av skyddvästar


Totalansvar från idé till färdig produkt


Kvalitetssäkrad produktion
- allt under samma tak - i Sverige
Vår produktionsanläggning är unik. Det allra senaste i maskinväg och egenkonstruerade specialbyggda maskiner. Mer än 40 års erfarenhet av högteknologisk textilproduktion och textila material. En kvalitet och finish, vi är ensamma om.


_445x/Safety/safety_3_01.jpg

Utbildning och service
Moderna skyddsvästar är enkla att handha och underhålla. För att maximera livslängd och användarnytta tillhandahåller vi ett omfattande utbildningsmaterial till våra skyddsprodukter.


_195x/Safety/safety_3_04.jpg

Spjutspets-kompetens
Vi har kompetens inom avancerad textilteknologi, kemi & maskinteknik, ett stort antal avancerade tillverkningsmetoder, material och efterbehandlingar.

Ansvar
Hållbarhet genomsyrar vår verksamhet. Miljöarbete, Etiska ställningstaganden och Kvalitetsarbete med individ och samhälle i fokus.