8000000000868976
Shortcuts:

knivskydd

Vad behöver du skydda?
Vår styrka är material och produktionskompetens. Dina behov styr vårt sortiment.

Stora risker
- höga krav!
Fullgott skydd för varje situation
Ett välfungerande skydd väljer du enkelt utifrån din arbetssituation och de risker du möter där.

Job|safety - tillverkare av skyddvästar


Säkerhet, trygghet - frihet!


Hard ballistics
Tack vare en enastående energiabsorberingsförmåga och en minimal vikt, kombineras våra textila material allt oftare med stål, keram, polymerer eller andra material för att reducera vikt med en bibehållen hög skyddsförmåga. De textilfibrer vi använder är extremt högpresterande och möjliggör en effektiv skyddslösning för person eller fordon utan att kompromissa med vikten. Även stridsvagnar och andra militära fordon blir lättare och säkrare med Job|safetys fordonsskydd. Användandet av textilfibrer vid armering reducerar vikten med upp till 60% jämfört med ballistiskt stål. Job|safetys ballistiska lösningar finns för alla nivåer av hot, från direkt beskjutning och splitter till högexplosiva sprängämnen.

Skräddarsydda lösningar
I planerings och konstruktionsfasen erbjuder Job|safety praktiska och skräddarsydda lösningar för slutanvändaren. När så krävs, arbetar vi i nära samarbete med statliga myndigheter, institutioner och fordonstillverkare.

Soft ballistics
Fram till nyligen var effektivt kroppsskydd en obekväm kompromiss mellan ballistiskt skydd och inskränkt rörelsefrihet. Tack vare vår utveckling av material och design, är den kompromissen inte längre nödvändig. Vi använder en höghållfast fiber tillverkad av ett mycket stort antal enskilda fibrer med extremt ”liten” diameter. Job|safety-västarna är lättare, mer flexibla och bekvämare än något annat alternativ på marknaden idag. Skyddsvästar från Job|safety används idag av polis över hela världen (mot direkt beskjutning) och av militären (mot splitter och direkt beskjutning).

Effektivt skydd
Det skyddande materialets huvudsakliga uppgift är att absorbera ballistisk energi på kortast möjliga tid. Det uppnås genom hög energiabsorbering som tillåter en snabb spridning av deformeringsvågor.

Kombinera skyddstekniker
- skapa säkerhet, trygghet & frihet
Kroppsskydd - PPE
Kroppsskydd–PPE

Fordonsskydd
Fordonsskydd

Skalskydd
Skalskydd

Arbetarskydd
Arbetarskydd