8000000000868976
Shortcuts:

_445x/Tech/tech_kollage.jpg

Ersätt andra material med tekniska textilier


Nytänkande till industrin
Att ta ansvar för vår miljö är idag en självklarhet. Lika viktigt är produktivitet och lönsamhet! Tillsammans ger de en hållbar utveckling och därmed ett hållbart samhälle! Att producera med kvalitet är ett led i vårt hållbarhetsarbete!
 
Olösliga problem - löser vi
Vi är vana vid stenhårda kvalitets och toleranskrav, speciallösningar och produktutveckling. Vi är specialister på textila råmaterial och hur de kan användas för att möta just dina behov.
 
Ökad lönsamhet - omedelbart
Rätt produkt tillverkad på rätt sätt, med rätt teknik och material sparar pengar. Vi kan Polymera material. Tillsammans hittar vi den optimala lösningen ur både material, kvalitets, miljö, produktivitets och lönsamhetsperspektiv.
 
Morgondagens produkter - redan idag
Produktutveckling är enkelt när din produktionspartner finns nästgårds. Att träffas, skapa prototyper, testa och utvärdera kan göras fortlöpande. Vi kan dessutom textilproduktion ur alla aspekter men primärt tekniska textilier och vi delar gärna med oss.

Job | News