8000000000868976
Shortcuts:


Akustikfilt


Buller - En hälsofaktor
Buller i arbetsmiljön är en stressfaktor redan  vid låga nivåer. Exponering för buller kan leda till olika hälso- och säkerhetsproblem såsom risk för hörselskador, arbetsrelaterad stress samt ökad risk för olyckor.

Job | tech löser problemet
För att lösa en del av dessa problem så har Industritextil Job utvecklat en produktgrupp som kallas akustikfilt. Filten kan användas i en lokal där man har problem med buller eller efterklang.

Egen tillverkning ger flexibilitet
Industritextil tillverkar akustikfilt för många applikationer, med varierande densitet och tjocklek. Den tillverkas som mjuk filt men även i skivform. Materialet kan i vissa fall varmformas till önskad geometri.

Exempel på produkter:
Skivor att sätta i tak eller på vägg
Skivor att hänga upp som rumsavdelare eller skärmar att placera på golvet.
Lameller att hänga i fönster eller som rumsavdelare.
Självhäftande filt att sätta under bord och stolar för att reducera efterklang i t.ex. matsalar.
Anslagstavlor
 
Samtliga produkter kan anpassas efter kundens önskemål och förutsättningar.
 
Vi levererar även akustikfilt som metervara.

Akustikfilt för lokaler där man har problem med buller