8000000000868976
Shortcuts:
Tech/JOB404_bild-3_fluidicering.jpg


Flänsskydd och flänsförband


Skydda människor och maskiner
I rörledningar för transport av vätskor under tryck kan korrosion och läckage uppstå i flänsarna varvid vätska kan tryckas ut med stor kraft.

Flänsförband för varje process
Våra flänsförband är en säkerhetsåtgärd som monteras runt flänsarna. Flänsförbandet är försett med en enkel fästanordning för att monteringen skall ta minsta möjliga tid.

Vid läckage fungerar flänsförbandet som ett stopp vilket bromsar vätsketrycket så att den läckande vätskan rinner ner från röret istället för att spruta med högt tryck.

Anpassat efter aktuell påfrestning
Vi anpassar det textila materialet beroende på den aktuella vätskan i processen, såsom starka kemikalier, värme etc. för att säkerställa att produkten håller vad den lovar.


Flänsskydd och flänsförband