8000000000868976
Shortcuts:
Packningar och tätningar till industrin Tech/600_7669_Jobs.jpg


Packningar och tätningar


Täta läckage
Inom Industrin uppstår många gånger behovet att täta mellan olika maskinelement. 
 
En läcka kan medföra risk för personskada men också skapa problem och ökade kostnader i processen. Det kan vara t.ex. en flänspackning eller en läcka i en manlucka. 
 
Rätt material
Olika processer ställer krav på olika egenskaper hos materialen som t.ex. temperaturbeständighet, motståndskraft mot syra eller slitage.

Industri Textil Job AB har lång erfarenhet av de textila råmaterialens egenskaper och tillverkar packningar i nålfilt och fläta i alla upptänkliga råmaterial såsom, PET, mAr, P84, PPS mm.

Kundanpassade lösningar
Tjocklek och densitet anpassas till kundens specifika behov. Ett flertal dimensioner finns som standard. Dessa kan skäras till och konfektioneras till många olika format.

Vi tillverkar allt från enstaka packningar till större partier.


_195x/Tach/Packning.jpg